jednodnevni izlet

Putovanje

Trebinje

TERMIN PUTOVANJA: 01.05.2018.

JEDNODNEVNI IZLET

PROGRAM PUTOVANJA

Polazak iz Čačka u 01:00h. Nastavak putovanja za Trebinje preko Foče i Gacka sa usputnom pauzom za odmor. Po dolasku u Trebinje, u prepodnevnim časovima, obilazak grada uz laganu šetnju preko Arslanagića mosta iz XVI veka sagrađenom od kamena. Prelazimo preko reke Trebišnjice jedne od najvećih ponornica u Evropi i dolazimo u muzej Hercegovine čiji simbol predstavlja “Etno kuća” sa svojim sadržajima i arheološkom postavkom. Laganom šetnjom prolazimo kroz uske ulice starog grada gde ćemo posetiti Sat kulu, gradske zidine sa trgovima. Prolazimo kroz gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari grad sa ostalim delom grada. Dolazimo na “Trg Pesnika” gde se možemo fotografisati sa drvećem starim preko 115 godina tj. platanima, koji predstavljaju simbol grada i osvežiti se na jednoj od kamenih fontana. Na trgu smo u prilici videti poklone pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Slobodno vreme za individualne aktivnosti i obilaske. Polazak za Višegrad planiran u 16.00h. Vožnja do Višegrada, gde je predviđena pauza za obilazak ćuprije na Drini, koja je ušla u Svetsku baštinu spomenika kulture i nalazi se pod zaštitom UNESCA i slobodno vreme za obilazak novoizgrađenog Andrićgrada.   Dolazak u mesto polaska oko ponoći.

Mesto polaska

 Čačak

Cena aranžmana

2.490 RSD

Aranžman plativ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK banke na dan plaćanja

Način plaćanja:  30% prilikom rezervacije, ostatak u celosti do polaska .

Aranžman obuhvata:

  • prevoz minibusom turističke klase;
  • pratioca grupe ispred agencije;
  • obilaske i razgledanja prema programu uz pratnju lokalnog vodiča u Trebinju;
  • organizacione troškove.

Aranžman ne obuhvata:

  • individualne troškove;
  • međunarodno zdravstveno osiguranje.

Potrebna dokumenta za putovanje: NOVI BIOMETRIJSKI PASOŠ ili LIČNA KARTA

 

Za realizaciju programa minimum 45  putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu, otkaza rezervacije hotela ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti).

Organizator putovanja TA „Matović“ – Čačak, licenca OTP 636/2010 od 23.11.2010.godine.

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA Matović

Notes

© Copyright 2011 by Studio No.1 - matovic.rs Sva prava zadržana